روان کننده بتن

روان‌کننده بتن یکی از پرکاربردترین افزودنی‌های بتن است که خواص بتنی که سخت شده است را بهبود‌ می‌دهد و موجب افزایش مقاومت و روانی بتن‌ می‌شود. در واقع روان‌کننده یک بتن تازه ایجاد‌ می‌کند که خواص بسیار بهبود یافته‌ای دارد.

چرا باید از روان‌کننده بتن استفاده کرد؟

روان‌کننده‌ می‌تواند اسلامپ بتن (روانی) را افزایش دهد و همین موضوع موجب‌ می‌گردد تا کارایی آن بیشتر شود. زمانی که این ماده افزودنی به ترکیب بتن اضافه‌ می‌شود، نسبت آب را به سیمان کاهش‌ می‌دهد اما بدون این که در گیرش بتن تاثیری داشته باشد.

زمانی که روان‌کننده به قسمت آبی بتن اضافه‌ می‌شود، مقاومت آن را بهبود‌ می‌دهد و به این ترتیب کارایی بتن نیز بیشتر‌ می‌شود.

انواع روان کننده بتن

این ماده افزودنی از لحاظ دو ویژگی مهم، کاربرد و ترکیب شیمیایی‌، می‌تواند تقسیم‌بندی شوند. تفاوت انواع این روان‌کننده با همدیگر به زمان گیرش بتن مربوط می‌شود.

 1. بر اساس ترکیبات شیمیایی
 • روان‌کننده پایه لیگنو سولفونات‌های اصلاح شده
 • روان‌کننده پایه نفتالینی: دربردارنده انواع فوق روان‌کننده ها
 • روان‌کننده پایه کربوکسیلات اتر: دربردارنده ابر روان‌کننده ها
 1. بر اساس نوع کاربرد
 • روان‌کننده بتن کندگیر: همانطور که از نام آن مشخص است، مدت زمان گیرش اولیه و نهایی را کند‌ می‌کند.
 • روان‌کننده بتن کاهنده آب با میزان گیرش معمولی: هیدراتاسیون سیمان را تسریع‌ می‌بخشد و اجازه نمی‌دهد تا ترکیبات اصلی موجب کاهش گیرش بتن شود.
 • روان‌کننده کاهنده آب کندگیر کننده: به منظور خنثی کردن تاثیر دیرگیرکننده‌ها، انواع افزودنی کاهنده آب مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد. برای ساخت این نوع روان‌کننده‌ها، عوامل کندگیر کننده غیرکلریدی استفاده‌ می‌شود. البته دقت کنید که میزان گیرش سریع بتن به نوع افزودنی نوع سیمان به کار رفته و دمای محیط بستگی دارد.

ویژگی‌ها و تاثیر روان کننده بتن

از این روان‌کننده بتن برای شکل‌پذیری یا همان اسلامپ روانی بتن و بهبود خصوصیات و ویژگی‌های بتن سخت شده استفاده‌ می‌شود. به عبارت ساده‌تر با استفاده از این  ماده هم خصوصیات روانی بتن تغییر‌ می‌یابد و هم خصوصیت و ویژگی‌ها بتن سخت شده نیز تحت تاثیر قرار‌ می‌گیرد.

از جمله فواید و تاثیرات روان‌کننده شکل، عبارتنداز:

 • حفظ کارایی بتن
 • کاهش مصرف سیمان
 • افزایش مقاومت بتن
 • روان کردن بتن به وسیله کاهش نیست آب به سیمان
 • پراکنده کردن ذرات سیمان بتن
 • ایجاد حالت خمیری در بتن
 • کاهش میزان نفوذ پذیری
 • و غیره

مکانیزم اثر روان‌کننده بتن

هنگام ساخت بتن که سیمان با آب مخلوط‌ می‌شود، بین ذرات نیروی دافعه کمی به وجود‌ می‌آید و همین امر موجب چسبیده شدن ذرات به همدیگر‌ می‌شود و کلوخه‌هایی ایجاد‌ می‌گردد. زمانی که روان‌کننده به مخلوط اضافه‌ می‌شود در واقع این کلوخه‌ها از هم جدا‌ می‌شوند. روان‌کننده این کار را با کاهش نیروی جذب کننده و تقویت نیروی دافعه بین سطح ذرات سیمان انجام‌ می‌دهد. به این ترتیب ذرات سیمان‌ می‌توانند بیشتر حرکت کنند.

مقدار و روش مصرف کننده روان کننده بتن

اول از هر چیزی باید به توصیه‌های شرکت تولیدکننده توجه کنید. اما‌ می‌توانیم بگوییم که به طور کلی بین 0.5 تا 1.5 درصد از وزن سیمان باید از روان‌کننده بتن استفاده شود.

این که چگونه باید از روان‌کننده استفاده کرد، به نوع آن بستگی دارد. به طور مثال روان‌کننده دیرگیر برای مواد خشک استفاده‌ می‌شود. اما در مقابل‌ می‌توان افزودنی کاهنده آب را به تراک هم اضافه کرد و حتی به این ترتیب‌ می‌تواند تاثیر بالایی روی بتن داشته باشد.