ژل میکرو سیلیس شیمی ساختمان-Fercogel f3

جهت خرید عمده با پشتیبانی سایت هماهنگ کنید.

قیمت محصول:​

710,000 تومان

فرکو ژل FARCOGEL F3فرکوژل F3 افزودنی اصلاح شده با خواص ضد آب کنندگی بر پایه فوق روان کننده بتن با میکرو سیلیس و افزودنی های آب بند کنندهمشخصات محصول

فرکو ژل F3 برای بتن ریزی سازه های آبی ، دیوار برشی و فونداسیون بتن طراحی و تولید شده است.فوق روان کننده موجود در فرکوژل باعث کاهش آب مصرفی در بتن می شود. همچنین بدلیل وجود آن باعث پخش موثر ذرات سیمان و میکروسیلیس در طرح اختلاط می شود.کاهش آب عامل بالا رفتن تراکم بتن و بهمین لحاظ بتن نفوذ ناپذیر و ضد آب میگردد.
دانلود کاتالوگ محصول

مشخصات محصول

مشخصات محصول

فرکو ژل F3 برای بتن ریزی سازه های آبی ، دیوار برشی و فونداسیون بتن طراحی و تولید شده است.فوق روان کننده موجود در فرکوژل باعث کاهش آب مصرفی در بتن می شود. همچنین بدلیل وجود آن باعث پخش موثر ذرات سیمان و میکروسیلیس در طرح اختلاط می شود.بدلیل کاهش آب تراکم بتن بالا می رود و بهمین لحاظ بتن نفوذ ناپذیر و ضد آب میگردد.خصوصیات فیزیکی و شیمیاییترکیب شیمیاییمخلوط میکروسیلیس ، آب ، فوق روان کننده و ترکیبات آلی اصلاح کنندهرنگخاکستری تیرهحالت فیزیکیحالت ژلیوزن مخصوص فرکوژل31.25 ± 1PH10 ±1 کلراید (PPM)500 Maxآنالیز ترکیبات پودر میکروسیلیس85-95%SiO204-2%Fe2O305-1.7%Al2O30.1-0.9%MgO

موارد استفاده

موارد مصرف فرکو ژل F3 در بتنفونداسیونمنابع آب و استخرهای شنادیوار برشی و سقف و ستونکانال های آب رسانیمزایای مصرف  فرکوژل F3کاهش آب انداختگی و جداشدگی بتنافزایش کارائی و حفظ آن در طول بتن ریزیکاهش نسبت آب به سیمانافزایش مقاومت فشاریافزایش دوامافزایش مقاومت سایشینفوذناپذیری آن در مقابل آب ( ضد آب کننده )میزان مصرف فرکو ژل F3قابل استفاده به میزان 5/1 تا 5/2 درصد نسبت به وزن سیمان میباشد.میزان مصرف با توجه به نوع بتن ، طرح اختلاط ، مقدار میکروسیلیس و خصوصیات مورد نیاز تعیین میشود.در بتن ریزی سازه های سواحل دریا و محیط هایی که بتن در مجاورت مواد خورنده شیمیایی میباشد از فرکوژل F2 , F1 مطابق با بروشور مربوطه استفاده میگردد.پیشنهاد میشود جهت تعیین میزان بهینه مصرف و تاٌثیر فرکو ژل F3 بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارایی ، حفظ کارایی ، گیرش ، مقاومت های اولیه و نهایی تست هایی در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود انجام گردد.روش استفاده فرکو ژل F3هم زمان با مصالح دیگر میتوان در میکسر بچینگ اضافه نمود.در هنگام افزودن فرکوژل F3 در تراک میکسر به ازاء هر متر مکعب یک دقیقه عمل مخلوط کردن با دور تند انجام گیرد

سایر اطلاعات محصول

سازگاری با ترکیبات سیمانی

فرکوژل برای استفاده با انواع مختلف سیمان و ترکیبات جایگزین سیمانی مناسب می باشد.

سازگاری با افزودنی های دیگر

با سایر افزودنیها از پیش مخلوط یا مصرف نشود مگر آنکه تولید کننده مجاز بداند .

توصیه میشود که در چنین شرایطی با واحد فنی شرکت شیمی ساختمان مشورت شود .

بسته بندی فرکو ژل F3

فرکو ژل در سطل های 25 کیلوگرمی و بشکه های 250 کیلو گرمی عرضه میشود .

انبار داری

توصیه میشود که انبارداری در دمای 5  تا 35 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب باشد .

عمرنگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا 6. ماه قابل استفاده میباشد.

موارد ایمنی

از تماس با چشم و تماس دراز مدت با پوست پرهیز و در صورت تماس با آب فراوان فرکو ژل FARCOGEL F3فرکوژل F3 افزودنی اصلاح شده با خواص ضد آب کنندگی بر پایه فوق روان کننده بتن با میکرو سیلیس و افزودنی های آب بند کنندهمشخصات محصول

فرکو ژل F3 برای بتن ریزی سازه های آبی ، دیوار برشی و فونداسیون بتن طراحی و تولید شده است.فوق روان کننده موجود در فرکوژل باعث کاهش آب مصرفی در بتن می شود. همچنین بدلیل وجود آن باعث پخش موثر ذرات سیمان و میکروسیلیس در طرح اختلاط می شود.کاهش آب عامل بالا رفتن تراکم بتن و بهمین لحاظ بتن نفوذ ناپذیر و ضد آب میگردد.
دانلود کاتالوگ محصول

مشخصات محصول

مشخصات محصول

فرکو ژل F3 برای بتن ریزی سازه های آبی ، دیوار برشی و فونداسیون بتن طراحی و تولید شده است.فوق روان کننده موجود در فرکوژل باعث کاهش آب مصرفی در بتن می شود. همچنین بدلیل وجود آن باعث پخش موثر ذرات سیمان و میکروسیلیس در طرح اختلاط می شود.بدلیل کاهش آب تراکم بتن بالا می رود و بهمین لحاظ بتن نفوذ ناپذیر و ضد آب میگردد.خصوصیات فیزیکی و شیمیاییترکیب شیمیاییمخلوط میکروسیلیس ، آب ، فوق روان کننده و ترکیبات آلی اصلاح کنندهرنگخاکستری تیرهحالت فیزیکیحالت ژلیوزن مخصوص فرکوژل31.25 ± 1PH10 ±1 کلراید (PPM)500 Maxآنالیز ترکیبات پودر میکروسیلیس85-95%SiO204-2%Fe2O305-1.7%Al2O30.1-0.9%MgO

موارد استفاده

موارد مصرف فرکو ژل F3 در بتنفونداسیونمنابع آب و استخرهای شنادیوار برشی و سقف و ستونکانال های آب رسانیمزایای مصرف  فرکوژل F3کاهش آب انداختگی و جداشدگی بتنافزایش کارائی و حفظ آن در طول بتن ریزیکاهش نسبت آب به سیمانافزایش مقاومت فشاریافزایش دوامافزایش مقاومت سایشینفوذناپذیری آن در مقابل آب ( ضد آب کننده )میزان مصرف فرکو ژل F3قابل استفاده به میزان 5/1 تا 5/2 درصد نسبت به وزن سیمان میباشد.میزان مصرف با توجه به نوع بتن ، طرح اختلاط ، مقدار میکروسیلیس و خصوصیات مورد نیاز تعیین میشود.در بتن ریزی سازه های سواحل دریا و محیط هایی که بتن در مجاورت مواد خورنده شیمیایی میباشد از فرکوژل F2 , F1 مطابق با بروشور مربوطه استفاده میگردد.پیشنهاد میشود جهت تعیین میزان بهینه مصرف و تاٌثیر فرکو ژل F3 بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارایی ، حفظ کارایی ، گیرش ، مقاومت های اولیه و نهایی تست هایی در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود انجام گردد.روش استفاده فرکو ژل F3هم زمان با مصالح دیگر میتوان در میکسر بچینگ اضافه نمود.در هنگام افزودن فرکوژل F3 در تراک میکسر به ازاء هر متر مکعب یک دقیقه عمل مخلوط کردن با دور تند انجام گیرد

سایر اطلاعات محصول

سازگاری با ترکیبات سیمانی

فرکوژل برای استفاده با انواع مختلف سیمان و ترکیبات جایگزین سیمانی مناسب می باشد.

سازگاری با افزودنی های دیگر

با سایر افزودنیها از پیش مخلوط یا مصرف نشود مگر آنکه تولید کننده مجاز بداند .

توصیه میشود که در چنین شرایطی با واحد فنی شرکت شیمی ساختمان مشورت شود .

بسته بندی فرکو ژل F3

فرکو ژل در سطل های 25 کیلوگرمی و بشکه های 250 کیلو گرمی عرضه میشود .

انبار داری

توصیه میشود که انبارداری در دمای 5  تا 35 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب باشد .

عمرنگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا 6. ماه قابل استفاده میباشد.

موارد ایمنی

از تماس با چشم و تماس دراز مدت با پوست پرهیز و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود .

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به استفاده بتن آماده و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه ، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد. شیمی ساختمان قدیمی ترین تولید کننده انواع روان کننده بتن و سایر افزودنی های بتن در ایران می باشد.

محصولات مرتبط

شود .

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به استفاده بتن آماده و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه ، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد. شیمی ساختمان قدیمی ترین تولید کننده انواع روان کننده بتن و سایر افزودنی های بتن در ایران می باشد.

محصولات مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل میکرو سیلیس شیمی ساختمان-Fercogel f3”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *